Π.Μ.Σ. Πολιτικες, Οικονομικες και Διεθνεις Σχεσεις στη Μεσογειο

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Home Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Παναγιώτης Τσάκωνας - Δημοσιεύσεις

E-mail Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
Παναγιώτης Τσάκωνας
Δημοσιεύσεις
Στοιχεία Επικοινωνίας
Όλες οι Σελίδες

 

 

Βιβλία - Μονογραφίες

 1. The Incomplete Breakthrough in Greek-Turkish Relations. Grasping Greece’s Socialization Strategy (Palgrave-Macmillan, London and New York, 2009)
 2. European Security Institutions and Interstate Conflict in the Eastern Mediterranean. Parochial, Necessary or Insufficient?, EKEM Papers (Hellenic Center for European Studies Paper No. 10, September 2007, Athens)
 3. Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας. Οικοδομώντας το Ελληνικό Μοντέλο στον Εικοστό Πρώτο Αιώνα (Εκδόσεις Παπαζήση, Σειρά Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, 2005) [με Θ. Ντόκο]
 4. Creating Conditions of Stability in Southeastern Europe. Prospects for an Arms Control Regime, Fellows Research Papers (Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University, Cambridge, Mass., 1999)

 

Επιμέλεια Βιβλίων και Ειδικών Τευχών Επιστημονικών Περιοδικών

 1. Problems of and Prospects for the Union for the Mediterranean (Special issue co-editor, Etudes Helléniques/Hellenic Studies (Vol. 17, No. 2, Fall 2009)
 2. Multilateralism and Security Institutions in the Era of Globalization (Routledge, London and New York, 2008) [με D. Bourantonis & K. Ifantis]
 3. Greek Foreign Policy. Emerging Actors and Processes (Special issue editor, Etudes Helléniques/Hellenic Studies (Vol. 15, No. 2, Spring 2007)
 4. (Πρόλογος-Επιμέλεια) Robert Jackson – Georg Sorensen, Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων. Η Σύγχρονη Συζήτηση (Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2006)
 5. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας σε Σταυροδρόμι. Συνέπειες για την Παγκόσμια και Περιφερειακή Ασφάλεια (Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2004) [με Σ. Ντάλη]
 6. Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. Μια Συνολική Προσέγγιση (Τόμοι Α’ και Β’, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2003)
 7. Is the Greek-Turkish Conflict a Security Dilemma? Guest-editor για την έκδοση ειδικού τόμου της Etudes Helléniques/Hellenic Studies, Vol. 9, No. 2, Fall 2001.
 8. Greece and Turkey After the End of the Cold War (Melissa Publications, New York, 2001) [με Ch. Yallourides]
 9. Η Νέα Διεθνής Τάξη, η Ελλάδα η Τουρκία και το Κυπριακό Πρόβλημα (Εκδόσεις Ι.Σιδέρης, Αθήνα, 1993) [με Χρ. Γιαλλουρίδη]
 10. Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. Εσωτερικές και Διεθνείς Παράμετροι (Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα, 1994) [με Δ. Κώνστα]
 11. Ελλάδα και Τουρκία Μετά το Τέλος του Ψυχρού Πολέμου (Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 1999) [με Χρ. Γιαλλουρίδη]


Άρθρα

 1. «Union for the Mediterranean: National and Regional Perspectives», Etudes Helléniques/Hellenic Studies (Vol. 17, No. 2, Fall 2009) [με D. Xenakis]
 2. «‘Νέο Κρασί σε Παλιό Μπουκάλι;’ Οι Στρατηγικές Προτεραιότητες της Κυβέρνησης Ομπάμα στην Ανατολική Μεσόγειο», Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική (τχ. 13-14, Ιαν.-Ιούνιος 2009)
 3. “Doomed to Play Second Fiddle? Emerging Actors and Processes in the Formation of Greece’s Foreign Policy”, Etudes Helleniques/Hellenic Studies (Vol. 15, No. 1, Spring 2007)
 4. “The Chair in Multilateral Security Settings. Assessing Roles and Performance in the UN Context”, The Hague Journal of Diplomacy (Vol. 1, No. 2, 2006) [with S. Blavoukos & D. Bourantonis]
 5. “The Origins of Greece’s ‘Socialization Strategy’ vis-à-vis Turkey”, Etudes Helléniques/Hellenic Studies (Vol. 14, No. 1, Spring 2006)
 6. “Theory and Practice in Greek Foreign Policy”, Journal of Southeast European and Black Sea Studies (Vol. 5, Issue 3, September 2005)
 7. “Understanding Greece’s Strategy vis-à-vis Turkey: From Discord, to Détente, to Resolution?” MESOGEIOS (Vol. 22-23, 2004)
 8. Greece’s Elusive Quest for Security Providers; The ‘Expectations-Reality Gap’, Security Dialogue (Vol. 34, No. 3, September, 2003) [με A. Tournikiotis]
 9. «Τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ως Εργαλείο Εξισορρόπησης των Απειλών», Εξωτερικά Θέματα (Τεύχος 9, Φθινόπωρο 2003)
 10. “The Multinational Peace Force Southeastern Europe: Problems of and Prospects for a Regional Security Agency”, Politics: The Journal of the British Political Studies Association (Vol. 23, Summer 2003) [με D. Bourantonis]
 11. «Το ‘Χάσμα Προσδοκιών-Πραγματικότητας’ και το Μετέωρο Βήμα της Ευρωπαϊκής Άμυνας», Γεωστρατηγική (Τεύχος 3, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2003)
 12. “Is the Greek-Turkish Conflict a Security Dilemma? An Assessment of Empirical Evidence”, Etudes Helléniques/Hellenic Studies (Vol. 10, No. 1, Spring 2002)
 13. “Turkey’s Post-Helsinki Turbulence. Implications for Greece and the Cyprus Issue”, Journal of Turkish Studies (Vol. 2, No. 2, 2001)
 14. “‘Back to Normality’; German Foreign Policy in the Balkans”, Hellenic Quarterly, Special Issue on Greece and the Balkans (November 2001)
 15. “The Security Dilemma in Greek-Turkish Relations. A Research Agenda”, Etudes Helléniques/Hellenic Studies (Vol. 9, No. 2, Fall 2001)
 16. “Turkey’s “Roadmap” to the European Union. Implications for Greek-Turkish Relations”, Etudes Helleniques/Hellenic Studies (Vol. 9, No. 1, Autumn 2001)
 17. “The Hellenic Diaspora and the Macedonian Issue”, Journal of Modern Hellenism (No. 14, 1997)
 18. “Η Ατέρμονη Κούρσα των Εξοπλισμών Ελλάδας-Τουρκίας”, Στρατηγικά Θέματα (Φθινόπωρο 1997)
 19. “Τhe United Nations and Collective Security in the Gulf Crisis; A Missed Opportunity?”, New Zealand International Review (Vol. 18, No.4, July/August, 1993)


Συνεισφορές σε συλλογικούς τόμους

 1. “Defence and Security in the Mediterranean: The Case of Greece” in Jorge I. Domínguez and Rut Diamint (eds.), Defense Policies. Wording Different Worlds (Baltimore: Johns Hopkins University Press, υπό έκδοση) [με Th. Dokos]
 2. “Policy Ideas and Foreign Policy Reform in Post-Cold War Greece” στο Stathis Kalyvas, George Pagoulatos and Haridimos Tsoukas (eds.), The Challenge of Reform in Greece, 1974-2009: Assessment and Prospects (Hurst and Columbia University Press, υπό έκδοση)
 3. «Από τη «διεθνή» στη «κρατική» κοινωνικοποίηση: θεωρία και πράξη» στο Κώστας Α. Λάβδας, Δημήτρης Κ. Ξενάκης και Δημήτρης Ν. Χρυσοχόου (επιμ.), Κατευθύνσεις στη Μελέτη των Διεθνών Σχέσεων (Αθήνα, Ι. Σιδέρης, 2010)
 4. «Μεταρρυθμίζοντας τον Μηχανισμό Εθνικής Ασφάλειας» στο Δημήτρης Ξενάκης (επ.), Κατευθύνσεις Προοδευτικής Διακυβέρνησης (Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2009)
 5. “How Can the European Union Transform the Greek-Turkish Conflict?” in Constantine Arvanitopoulos (ed.), Turkey’s Accession to the European Union. An Unusual Candidacy (Berlin-Heidelberg: Springer, 2009)
 6. «Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας: Μετατρέποντας τις Προκλήσεις σε Ευκαιρίες. Η Περίπτωση της Ελλάδας» στο Δ. Τριανταφύλλου, Κ. Υφαντής & Ε. Χατζηβασιλέιου (επιμ.) Διεθνείς Σχέσεις. Σύγχρονη Θεματολογία και Προσεγγίσεις (Παπαζήσης, Αθήνα, 2008)
 7. “Introduction” στο D. Bourantonis, K. Ifantis, P. Tsakonas (eds.),  Multilateralism and Security Institutions in an Era of Globalization (Routledge, London and New York, 2007) [με D. Bourantonis & K. Ifantis]
 8. “From ‘Perverse’ to ‘Promising’ Institutionalism? NATO, EU and the Greek-Turkish Conflict” στο D. Bourantonis, K. Ifantis, P. Tsakonas (eds.), Μultilateralism and Security Institutions in an Era of Globalization (Routledge, London and New York, 2007)
 9. «Επιτυγχάνοντας Περισσότερη Ασφάλεια. Κατευθύνσεις Πολιτικών και Θεσμικών Αλλαγών και Μεταρρυθμίσεων» στο Χ. Τσούκας (επιμ.), Κεντροαριστερά και Μεταρρυθμίσεις (Καστανιώτης, Αθήνα, 2007) [υπό έκδοση]
 10. «Η Συνεισφορά της Διεθνολογικής Κοινότητας στη Διαμόρφωση της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής» στο Κ. Αρβανιτόπουλος – Μ. Κοππά (επ.), Τριάντα Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής (Εκδόσεις Λιβάνης, Αθήνα, 2005)
 11. «Εισαγωγή» στο Σ. Ντάλης – Π. Τσάκωνας (επιμ.), Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας σε Σταυροδρόμι. Συνέπειες για την Παγκόσμια και Περιφερειακή Ασφάλεια (Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2004)
 12. “The Greek-Turkish Relations at the Dawn of the 21st Century. A View from Athens” στο Lenore G. Martin (ed.), The Future of Turkish Foreign Policy (CSIA Studies in International Studies, MIT Press, Cambridge, 2004) [με Th. Dokos]
 13. «Κοινωνικοποιώντας τον Αντίπαλο. Η Ελληνική Στρατηγική Εξισορρόπησης της Τουρκίας και οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις» στο Π. Τσάκωνας, Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. Μια Συνολική Προσέγγιση (Τόμος Β’, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2003)
 14. «Εισαγωγή» στο Π. Τσάκωνας, Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. Μια Συνολική Προσέγγιση (Τόμος Β’, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2003)
 15. “Greek-Turkish Security Relations Reconsidered. A Greek Perspective” στο Christos Kollias and Gulay Gunluk-Senesen, Greece and Turkey in the 21st Century: Conflict or Cooperation. The Political Economy Perspective (Nova Publ., London, 2003) [με Th. Dokos]
 16. “Post-Cold War Security Dilemmas: Greece in Search of the Right Balancing Recipe” στο Christodoulos Yallorides & Panayotis Tsakonas, Greece and Turkey After the End of the Cold War (Melissa Publications, New York, 2001)
 17. “Καθεστώτα Ασφαλείας και Περιφερειακή Σταθερότητα. Η Περίπτωση του Ελληνο-Τουρκικού Ανταγωνισμού των Εξοπλισμών” στο X. Γιαλλουρίδης - Π. Τσάκωνας (επιμ.), Ελλάδα και Τουρκία Mετά το Tέλος του Ψυχρού Πολέμου (Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 1999)
 18. “Cooperation between United Nations and Regional Organizations” στο Peter Kopacek (ed.), Supplementary Ways for Improving International Stability (Bucharest, IFAC, 1998) [με D. Bourantonis]
 19. “Greek Non-Proliferation Policy” στο Harald Muller (ed.), European Non-Proliferation Survey 1995-1996 (European InterUniversity Press, 1997) [με Th. Dokos]
 20. “Post-Cold War, “Post-Dayton” Southeastern Europe in Search of Stability, Collection of Studies (Centre for Strategic Studies, Slovenian Ministry of Defence, Lubljana, 1997)
 21. The Issue of Security in the Balkan Sub-system. New Trends and Options, Research Paper No.6 (Research Institute for European Studies, October 1994)
 22. “Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Βαλκανική Σταθερότητα. Η Θέση της Ελλάδας” Επετηρίδα Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων 1997 (Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 1997)
 23. “Ανταγωνιστικές Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Διεθνείς Οργανισμοί. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών σε Αναζήτηση της Παγκόσμιας Ειρήνης και Ασφάλειας” στο Θ. Χριστοδουλίδης - Δ. Μπουραντώνης, Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών στo Κατώφλι της Μεταψυχροπολεμικής Εποχής (Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 1997) [με Δ. Μπουραντώνη]
 24. “Η Ατέρμονη Κούρσα των Εξοπλισμών Ελλάδας-Τουρκίας”, Στρατηγικά Θέματα (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Φθινόπωρο 1997)
 25. “Το Νέο Διεθνές Περιβάλλον Ασφαλείας”, ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 1996 (Διεύθυνση Στρατηγικών Μελετών, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Αθήνα, 1996) [με Θ. Ντόκο]
 26. “Creating Conditions of Stability in the Balkans” στο Peter Kopacek (ed.), Supplementary Ways for Increasing International Stability (Pergamon Press, Oxford, 1996) [με D. Bourantonis]
 27. “Το Ζήτημα της Διεύρυνσης της Ατλαντικής Συμμαχίας προς Ανατολάς”, ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 1996 (Διεύθυνση Στρατηγικών Μελετών, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Αθήνα, 1996)
 28. “Η Συνεισφορά του Διπλωματικού και Ερευνητικού Δυναμικού στη Διαμόρφωση της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής” στο Α. Κανελλόπουλος και Χ. Φραγκονικολόπουλος (επιμ.), Το Παρόν και το Μέλλον της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής. Δομές και Τρόποι Ασκησης (Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 1995)
 29. “Το Διεθνές Περιβάλλον, οι Εσωτερικοί Περιορισμοί και ο Συνδυασμός Μελέτης και Πρακτικής Άσκησης της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής” στο Δ. Κώνστας- Π. Τσάκωνας (επιμ.) Ελληνική Εξωτερική Πολιτική (Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα, 1994) [με Δ. Κώνστα]
 30. “Το Διεθνές Σύστημα σε Μετάβαση. Πολιτικές και Στρατηγικές Παράμετροι” στο Χ.Γιαλλουρίδης - Π.Τσάκωνας (επιμ.) Η Νέα Διεθνής Τάξη, η Ελλάδα, η Τουρκία και το Κυπριακό Πρόβλημα (Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 1993)


Βιβλιοκρισίες

 1. Fotios Moustakis, The Greek-Turkish Relationship and NATO (London, Frank Cass, 2003, 210 pp., pbk.) στο  MILLENIUM Journal of International Studies  (Vol. 34, No. 2, Winter 2006)
 2. James Rosenau, “Superpower Scholars: Sensitive, Submissive or Self-Deceptive?”, Occassional Paper: No.1 (Institute of International Relations, Athens, June 1991) στο  EUROBALKANS; Review Economique et Sociale des Questions Europeennes et Balkaniques (Vol. III, November 1991)
 3. Peter Baehr & Leon Gordenker, “The United Nations in the 1990s” (Basingstoke, Macmillan, 1994, 2nd Ed., 197pp.)  στο  MILLENIUM Journal of International Studies  (Vol. 23, No. 3, Winter 1994)