Πρόγραμμα Σπουδών 2013-2014

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

Α” Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Ιστορία της Μεσογείου κατά την Αρχαιότητα
Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία
Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία

Επιλογής

Συστήματα Γραφής στον Μεσογειακό Χώρο
Εισαγωγή στη Στατιστική για Ανθρωπιστικές Επιστήμες

 

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών

Αραβικά Ι, Τουρκικά Ι, Εβραϊκά Ι, Αγγλικά Ι

 

Β” Εξάμηνο (2014)

Υποχρεωτικά

Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις
Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση (Σημειώσεις)
Γλώσσα και Κοινωνία
Εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία της Μεσογείου

Επιλογής

Γέννηση και εξέλιξη της γλώσσας
Εισαγωγή στη Μουσειολογία

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών

Αραβικά IΙ, Τουρκικά IΙ, Εβραϊκά IΙ, Αγγλικά ΙΙ

 

Γ” Εξάμηνο (2013)

Υποχρεωτικά

Διεθνείς Οργανισμοί Ι
Πολιτική Οικονομία
Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας
Αρχαιολογία και Θετικές Επιστήμες: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις

Επιλογής

Πολιτική, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις στον Ευρωπαϊκό Νότο
Φύλο και Γλώσσα

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών

Αραβικά IIΙ, Τουρκικά IIΙ, Εβραϊκά IIΙ, Αγγλικά ΙII

 

Δ” Εξάμηνο (2014)

Υποχρεωτικά

Εισαγωγή στην Αιγυπτιακή Αρχαιολογία
Διεθνής Πολιτική στη Μέση Ανατολή
Γλώσσες της Μεσογείου
Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική

Επιλογής

Ελλάδα και Μεσόγειος στον 20o αιώνα
Γραμματική Περιγραφή της Ελληνικής Γλώσσας

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών

Αραβικά IV, Τουρκικά ΙV, Εβραϊκά ΙV, Αγγλικά ΙV

 

Κατεύθυνση Αρχαιολογίας

E” Εξάμηνο (2013)

Υποχρεωτικά

Νεολιθική Περίοδος στην Ελλάδα και την Εγγύς Ανατολή
Αρχαιολογία των Γεωμετρικών και Αρχαϊκών Χρόνων
Αρχαιολογία της Ύστερης Αρχαιότητας (330 μ.Χ.- εποχή Ιουστινιανού)
Οργανολογίες στην Αρχαιομετρία

Επιλογής

Γεωαρχαιολογία: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στο ενάλιο, παράκτιο και χερσαίο Αρχαιοπεριβάλλον
Περιβαλλοντική Αρχαιολογία: Οστεοαρχαιολογία-Αρχαιοβοτανική
Αρχαιολογία της Μεσοποταμίας

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών

Αραβικά V, Τουρκικά V, Εβραϊκά V, Αγγλικά V

 

ΣΤ” Εξάμηνο (2014)

Υποχρεωτικά

Αιγυπτιακή Αρχαιολογία Ι: Τα Μεγάλα Βασίλεια
Μυκηναϊκή Αρχαιολογία
Αρχαιολογία των Κλασικών Χρόνων
Αρχαιολογικές Θεωρίες & Μέθοδοι Ανασκαφής (Σημειώσεις ΙΣημειώσεις ΙΙ)
Ακαδημαϊκά Αγγλικά

Επιλογής

Ειδικά Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας (Σημειώσεις)
Αρχαιο-υλικά
Αρχαιολογία των Μέσων Βυζαντινών Χρόνων

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών

Αραβικά VΙ, Τουρκικά VI, Εβραϊκά VΙ

Z” Εξάμηνο (2013)

Υποχρεωτικά

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας
Αρχαιολογία Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Χρόνων
Μινωική Αρχαιολογία

Επιλογής

Αρχαιολογία των Ύστερων Βυζαντινών Χρόνων
Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά

H” Εξάμηνο (2014)

Υποχρεωτικά

Αιγυπτιακή Αρχαιολογία ΙΙ: Ύστερη και Ελληνορωμαϊκή Περίοδος
Εποχή του Χαλκού στην Ανατολική Μεσόγειο
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (Σημειώσεις)

Επιλογής

Νέες Τεχνολογίες στις Αρχαιογνωστικές Επιστήμες
Ειδικά Θέματα Αρχαιομετρίας
Πτυχιακή Εργασία

 

Κατεύθυνση Γλωσσολογίας της ΝοτιοΑνατολικής Μεσογείου

E” Εξάμηνο (2013)

Υποχρεωτικά

Φωνητική – Φωνολογία
Συντακτική Θεωρία
Γραμματισμός
Μορφολογία

Επιλογής

Τυπολογία
Κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις
Λεξικολογία

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών

Αραβικά V, Τουρκικά V,Εβραϊκά V, Αγγλικά V

 

 ΣΤ” Εξάμηνο (2014)

Υποχρεωτικά

Πραγματολογία
Σημασιολογία
Υπολογιστική Γλωσσολογία
Γραμματική Περιγραφή της Τουρκικής Γλώσσας
Ακαδημαϊκά Αγγλικά

Επιλογής

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας
Θέματα Σύνταξης
Γλωσσική επαφή

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών

Αραβικά VΙ, Τουρκικά VI, Εβραϊκά VΙ

Z” Εξάμηνο (2013)

Υποχρεωτικά

Γραμματική Περιγραφή των Σημιτικών Γλωσσών
Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων
Ανάλυση Λόγου

Επιλογής

Θέματα Σημασιολογίας
Θέματα Διγλωσσίας

H” Εξάμηνο (2014)

Υποχρεωτικά

Γλωσσική αλλαγή
Διδασκαλία Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας
Διαλεκτολογία

Επιλογής

Θέματα Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας
Θέματα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
Πτυχιακή Εργασία

Κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων & Οργανισμών

E” Εξάμηνο (2013)

Υποχρεωτικά

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων
Διεθνής Πολιτική στη Βόρειο Αφρική

Iστορία της Μεσογείου: Μέσοι και Νεότεροι Χρόνοι

Επιλογής

Πολιτικές και οικονομικές σχέσεις στην Ν.Α. Ευρώπη και τον Εύξεινο Πόντο
Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών

Αραβικά V, Τουρκικά V, Εβραϊκά V, Αγγλικά V

ΣΤ” Εξάμηνο (2014)

Υποχρεωτικά

Ευρωμεσογειακές Σχέσεις
Ελληνική Εξωτερική Πολιτική (Σημειώσεις)
Εισαγωγή στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Ακαδημαϊκά Αγγλικά

Επιλογής

Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Ανθρωπολογικές και Κοινωνιολογικές Διαστάσεις της Θρησκείας

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών

Αραβικά VΙ, Τουρκικά VI, Εβραϊκά VΙ

Z” Εξάμηνο (2013)

Υποχρεωτικά

Διεθνείς Οργανισμοί ΙΙ
Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Παγκοσμιοποίηση
Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων

Επιλογής

Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και του Περιβάλλοντος
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: πολιτικές σχέσεις
Ζητήματα διεθνούς πολιτικής στην ευρύτερη Μέση Ανατολή

H” Εξάμηνο (2014)

Υποχρεωτικά

Διπλωματία και Πολιτική στον Μεταπολεμικό Κόσμο
Ελληνο-τουρκικές σχέσεις (Σημειώσεις)
Διεθνείς Οργανισμοί του Μεσογειακού Χώρου (Σημειώσεις)

Επιλογής

Ζητήματα Διεθνούς και Περιφερειακής Ασφάλειας
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στη Μεσόγειο
Θεωρία και Πολιτική της Ανάπτυξης
Πτυχιακή Εργασία

Ανακοινώσεις »

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2014-2015

Η υποβολή των δικαιολογητικών (αίτηση και αντίγραφο πτυχίου) για τις κατατακτήριες εξετάσεις...

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2014

Κατεβάστε το ωρολόγιο πρόγραμμα του Χειμερινού Εξαμήνου 2014, πατώντας εδώ.

 

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης για το ΠΜΣ «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο»

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό...

 

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή»

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος...

 

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2014

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2014     Πρόγραμμα Επαναληπτικής...